Birtamir’i var eden nedenler

Günümüz dünyasında sahip olduğumuz sonsuz araç ve gereç, doğası gereği her zaman bozulmaya ve yıpranmaya mahkûmdur.
Her bozulan ve yıpranan şeyin yenisiyle değiştirilmesi mümkün değildir. 

İhtiyaçlar ürünü, ürünler ihtiyacı doğurur. Cihazların ve ürünlerin ihtiyacı genel olarak tamirdir, hatta sadece tamir olabilir.
Bu durumda hepimiz onu tamir edecek tamirciye ihtiyaç duyarız.
Liberal ekonomik şartların bizlere getirdiği ürün fazlalığı, tamirci ihtiyacını da tarih boyunca her olduğundan çok daha büyük bir ihtiyaç haline getirdi.

İnternet’in gelişimi ile birlikte bugüne kadar hemen hemen tüm alanlarda girişimler yapıldı, hizmetler ve servisler girişimciler tarafından insanlarin hayatına sunuldu ve hayatları kolaylaştırdı.
Bu süreçte doğal olarak insanların en temel ihtiyaçlarından biri olan tamirci ve hizmet bulma süreçleri de buna konu oldu ve bunun yanında temizlik gibi özel hizmetler için de bu alanda girişimler insanlara sunuldu.

Fakat bizler bugüne kadar hiçbir girişiminin tamircilerin, hizmet verenlerin ve hizmet arayanların bir araya gelme sorunlarını çözemediğine inanıyoruz.
Bunların sebepleri de Birtamir’in varolma sebebidir. Birtamir’i var eden anahatlar da bizatihi bunların kökten çözümü ve tüm hedefi karşılıklı kolaylığı sağlamasıdır.

Birtamir’in çözdüğü sorunlar

Geleneksel uygulamaların temelde hizmet verenleri mütemadiyen zarara uğratıyor olması.

Hizmet veren insanların en büyük ve en önemli problemi budur. Teklif verebilmek için sürekli belli komisyonlar ve ucu açık ücretlendirmelere tabi olan hizmet verenler, çoğu zaman kazanmaktan ziyade, sürekli para harcarlar.
Günün sonunda herhangi bir iş bulamadıklarındaysa yalnızca para kaybetmiş olurlar.

Bizler Birtamir ile bu sorunsala son veriyoruz ve herkesin özgürce hizmet verebileceği ortamı sunuyoruz.
Alıcı ve satıcılar arasında komisyon olmayacak ve hizmet verenler temel hizmetini ücretsiz olarak platforma ekleyebilecek.


Sadece teklife dayanırlılık sorunu

Geleneksel hizmet verme platformlarında, her zaman alıcıların doldurması gereken uzun uzadıya bir form vardır ve bu form akabinden alıcılardan teklifler alınmaktadır.

Bu senaryo çoğu zaman insanların sorunlarını çözmemektedir. Uzun zamandır süren edinimlerimiz ve izlenimlerimiz bizlere bunu açık şekilde göstermektedir. Çünkü insanların genelde hızlı bir çözüme ihtiyaçları vardır ve bu onların kendilerinin istedikleri hizmet verenle direkt olarak kendilerinin irtibata geçmesini gerektirebilir. Teklif almayı beklemek onlar için evinin kapısını açacak çilingiri teklifle bulmaya benzeyecek kadar absürt olabilir.

Birtamir bu ölü süreci tamamen çöpe atıyor ve tamamen dinamik, işe yarar bir model olarak kullanıcılara, hizmet verenlerden aldığı hızlı iletişim bilgilerini sunuyor.


Kapalılık sorunu

Geneksel platformlar hizmet alabilmek veya hizmeti bulabilmek için üyelik sürecini şart koşar ve uzun süren doğrulamalar yapmaya kadar kullanıcı deneyimine aykırı bir süreç izlerler. Bu platformun dışa kapalılığından kaynaklanmaktadır.

Birtamir buna tamamen son veriyor ve kullanıcılara üye olmadan da rahatça arama yapma imkanı ve hızlı iletişime ulaşma imkanı veriyor. İnsanların Birtamir’e girmesi ve istediğini bulması saniyeler içerisinde gerçekleşiyor.


Gerçekçilik esası ve fırsat eşitliği

Geleneksel platformlarda sisteme yeni katılan hizmet verenler genelde insanlar tarafından keşfedilmesi zor durumdadırlar ve çoğu zaman olumlu puan alabilmek için müşterilerden gelen, adil olmayan fiyatları kabul etmek durumunda kalırlar.

Birtamir bunu ortadan kaldırarak, herkese eşit fırsatlar tanıyor. Puanı yüksek hizmet verenleri arayan kullanıcılar detaylı arama ile bunu kolaylıkla gerçekleştirebilir.
Fakat tüm hizmet verenler eşittir. Herkese aynı sonuçlarla gösterilirler ve Birtamir algoritmaları arama sonuçlarında, hizmet verenleri ayrımcılık yapmadan eşit şekilde gösterir ve sürekli müşteriler bulabilmesine imkan tanır. Kullanıcıların hizmet verenle irtibata geçmesi kendi takdirine kalmıştır.